Hajrie Morina

Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit Kosovë

Hajrie Morina

Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit Kosovë

Biography

Znj. Hajrije Morina është në Autoritetin Rregullativ të Shërbimit të Ujit që nga korriku i vitit 2021. Në pozicionin e saj si Drejtoreshë e ARRU ajo është e përfshirë në adresimin e aspekteve rregullatore të industrisë së sektorit të ujit. Në përvojën e saj të mëparshme ajo punonte si Zyrtare e Programit Kombëtar për Zyrën e Bashkëpunimit Zviceran, përgjegjëse për Domenin Publik (ujë dhe energji). Ajo ka punuar edhe në zbatimin e disa projekteve zhvillimore të sektorit të ujit. Zonja Morina ka diplomë për inxhinieri uji nga Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës.