Giel Verbeeck

Ekspert financiar për Incowet Financial Modeller në TreeVelop

Giel Verbeeck

Ekspert financiar për Incowet Financial Modeller në TreeVelop
gverbeeck@treevelop.nl

Biography

Z. Giel Verbeeck është një ekonomist financiar me diplomë Master nga Universiteti i Amsterdamit si dhe nga Universiteti i Evropës Qendrore. Ai ka një përvojë 23 vjeçare në sektorin e ujit dhe kanalizimeve në Evropë, Azi dhe Afrikë. Ai ka punuar në zhvillimin e korporatave me dhjetëra ndërmarrje të mëdha dhe të vogla. Ai është specializuar në modelet tarifore dhe financiare FAST™ dhe ka qenë një adoptues dhe investitor i hershëm në softuerin e modelimit Openbox. Giel ka publikuar gjithashtu kërkime mbi zhvillimin e shërbimeve, masat sociale pro të varfërve, investimet dhe zhvillimin e sistemit rregullator ekonomik.

Giel mbështet politikëbërësit, IFN-të dhe shoqëritë në maksimizimin e ndikimit socio-ekonomik të burimeve të kufizuara. Ai mbron financat e përziera si një mjet për të përshpejtuar investimet, veçanërisht nga kursimet e brendshme në sektorin WSS.