Gent Bytyçi

GIS-operator

Gent Bytyçi

GIS-operator
genntbytyqi@hotmail.com

Biography

z. Gent Bytyçi ka mbaruar studimet e nivelit bachelor në Universitetin Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimaterisë dhe Arkitekturës, Dega Gjeodezi. Pas mbarimit të studimeve bachelor u angazhua në punë në projekte të ndryshme si plane rregullative, rindërtim i kadastrit në Komuna të ndryshme të territorit të Kosovës. Prej vitit 2017 u angazhua si Gjeodet në kompaninë rajonale të ujësjellësit K.R.U. Hidroregjioni Jugor. Fusha e veprimit të tij është GIS ku dha kontribut në dizajnimin dhe zhvillimin e një sistemi të mirëfilltë të GIS-it. Njohës i mirë i software-ëve QGIS dhe AutoCad Civil 3d po ashtu dhe zhvillues i backend-it me fokus në Python dhe Django-Rest-Framework.