Gábor Gönczi

Inxhinier Zhvillimi Teknik

Gábor Gönczi

Inxhinier Zhvillimi Teknik
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
gabor.gonczi@vizmuvek.hu

Biography

Gábor Gönczi ka mbi katërmbëdhjetë vjet përvojë në sektorin e ujësjellësit. Ai u diplomua në Universitetin e Teknologjisë dhe Ekonomisë në Budapest në fakultetin e inxhinierisë mekanike në vitin 2008. Ai ka më shumë se një dekadë ekspertizë në modelimin dinamik të lëngjeve  (CFD) në fushat kryesore të mëposhtme: rrjedha e lëngjeve me shpejtësi të ulët dhe të lartë, modelimi i gazit dhe rrjedhjen e përzierjes së gazit. Analiza e rrjedhjes së lëngjeve jo-njutoniane në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura. Gábor është gjithashtu ekspert në analizat hidraulike të sistemeve komplekse të shpërndarjes së ujit.
Ai ka dhjetë vjet përvojë në mbështetjen dhe projektimin e rindërtimit të pompave, me përzgjedhjen e pompave, projektimin e tubave të thithjes dhe shkarkimit. Ai ka përvojë në projektimin e shkëmbyesit të nxehtësisë speciale për ujin e pijshëm për të nxjerrë kapacitetin e tepërt të nxehtësisë së ujit të pijshëm.Aktualisht, ai punon si Inxhinier Zhvillimi Teknik në Ujësjellësin e Budapestit në Departamentin e Shërbimeve Inxhinierike.