Gábor Brandstätter

Drejtor i Zhvillimit të Biznesit Ndërkombëtar

Gábor Brandstätter

Drejtor i Zhvillimit të Biznesit Ndërkombëtar
gabor.brandstatter@vizmuvek.hu

Biography

Menaxher me eksperiencë me histori të demonstruar në shërbimet komunale dhe këshillore. I aftë në zhvillimin e biznesit, menaxhimin e projekteve, kontraktimin e qeverisë, strategjinë, integrimin dhe menaxhimin e ndryshimeve. Diplomuar si ekonomist, më pas si urbanist dhe në fund si inxhinier i prodhimit të energjisë. Ai ka qenë i angazhuar me biznesin e ujit që nga viti 2003, duke filluar të ngjitet në shkallët në Budapest Waterworks dhe ishte gjithashtu ish-CEO i Ujësjellësit të Pécs, Hungari.
Z. Brandstätter është entuziast për zhvillimet e qëndrueshme urbane dhe funksionimin e përmirësuar të shërbimeve. Në pozicionin e tij aktual ai është përgjegjës për aktivitetet e Zhvillimit të Biznesit Ndërkombëtar, udhëheqjen e përgatitjeve ndërkombëtare të projekteve dhe ofertat për tenderat e shërbimeve inxhinierike, ose mbështetjen e zbatimit të projektit për ndërtimin e kapaciteteve.

All sessions by Gábor Brandstätter