Frosela Filo

Drejtor Tregtar, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

Frosela Filo

Drejtor Tregtar, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

Biography

Frosela Filo, Drejtor Tregtar, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri