Dr. Evis Gjebrea

Zv/Drejtor i Përgjithshëm për Cështjet Administrative

Dr. Evis Gjebrea

Zv/Drejtor i Përgjithshëm për Cështjet Administrative
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
evis.gjebrea@ukt.al or evisgj@gmail.com

Biography

Zj. Evis Gjebrea është bërë pjesë e shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) në Mars 2016.Në pozicionin e saj si Zv/Drejtor i Përgjithshëm është e përfshirë në ndjekjen e cështjeve lidhur me fushën e financës dhe të shitjes. si dhe përfaqëson shoqërinë tek palët e treta dhe institucionet ndërkombëtare. Përpara se të bëhej pjesë e UKT-së Zj. Gjebrea ka punuar pranë Bashkisë Tiranë Ministrisë së Financave, Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti i New York Tiranë dhe Banka Botërore në Washington D.C dhe Tiranë.

Zj. Gjebrea mban titullin Doktor në Shkencat Ekonomike nga Universiteti Europian i Tiranës, master për bankë dhe financë për zhvillim nga Universiteti Bocconi në Milano-Itali, bachelor dhe master në Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare nga Akademia e Studimeve Ekonomike në Bukuresht-Rumani. Në 2007 Zj. Gjebrea ndoqi për 1 vit programin e studimeve të avancuara pranë Universitetit George Washington në Washington D.C nëpërmjet një burse të financuar nga USAID ku studioi Politikat dhe Administrtimi Publik.