Etleva Demiri

Përgjegjëse - Sektori Teknik & Licencave, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Etleva Demiri

Përgjegjëse - Sektori Teknik & Licencave, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Biography

Etleva Demiri, Përgjegjëse – Sektori Teknik & Licencave, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri