Ermela Kraja

Shefe e Sektorit në Drejtorinë e Burimeve Ujore , në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore.

Ermela Kraja

Shefe e Sektorit në Drejtorinë e Burimeve Ujore , në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore.

Biography

Znj. Ermela Kraja ka një diplomë në Inxhinieri Hidroteknike, nga Universiteti Politeknik i Tiranës. Ajo ka punuar si inxhiniere projektimi në projekte të ndryshme hidroteknike dhe infrastrukturore. Ajo ka eksperiencë mbi 6 vjeçare në fushën e menaxhimit të burimeve ujore, përmes zbatimit të politikave dhe strategjive kombëtare të burimeve ujore, së pari në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit dhe aktualisht mban pozicionin e Shefes së Sektorit në Drejtorinë e Burimeve Ujore, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Gjithashtu, ajo është personi përgjegjës që ndjek hartimin dhe procesin e zbatimit të Planeve të Menaxhimit të Baseneve Ujore në përputhje me Direktivën Kuadër të Ujit.