Elton Kacidhja

Administrator i Përgjithshëm i Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Elton Kacidhja

Administrator i Përgjithshëm i Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Elton.kacidhja@ukt.al

Biography

Z. Elton Kacidhja ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Dega “Shkenca Politike”. Ai ka një eksperiencë 12 vjeçare në role drejtuese në sektorë të ndryshëm utilitare. Ai ka drejtuar Drejtorinë e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik për 4 vite ku janë zbatuar projekte të rëndësishme si “Shtimi i korsive të biçikletave”, “Shtimi i ndriçimi LED”, “Semaforët e rinj LED” etj. Gjithashtu, ka një eksperiencë të gjerë në drejtimin e organizative të shoqërisë civile.

Aktualisht, ai është Administrator i Përgjithshëm i Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Nën drejtimin e tij, ky institucion ka kryer hapa të rëndësishme për realizimin e objektivit primar për “Tirana 24h Ujë”. Ky institucion është sot në proces për të implementuar projekte të rëndësishme të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve të Tiranës si dhe për arritjen e objektivit (Unaza e presionit, Minizonat, Skada, “Burimi Guri i Bardhë” etj)