Elton Hasanaj

Inxhinier i Sistemit EDAMS

Elton Hasanaj

Inxhinier i Sistemit EDAMS
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
elton.hasanaj@shukalb.al

Biography

Z.Elton Hasanaj ka mbaruar studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Hidroteknikë. Ai ka një eksperiencë 7 vjeçare në zbatim, projektim, drejtim në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve, në hidroçentrale dhe në mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë.Gjithashtu, me një eksperiencë në projekte ndërkombëtare dhe është aktiv në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Pjesmarrës në disa koferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Pozicioni i tij aktual është Inxhinier i Sistemit EDAMS pranë SHUKALB. Prej vitit 2021 si trajner pranë Shoqatës Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë në fushën e Menaxhimit të Integruar të Aseteve dhe Planeve të Sigurisë së Ujit.

All sessions by Elton Hasanaj

Sesioni Teknik 8: Menaxhimi i Ujit të Ndotur I

10 Nën 2022
11:00-12:00
SALLA BEETHOVEN

Sesioni Teknik 9: Menaxhimi i Shoqërive UK I

10 Nën 2022
12:05-13:05
BEETHOVEN ROOM