Elisabeta Poçi

Drejtore Ekzekutive, Shoqatës Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë

Elisabeta Poçi

Drejtore Ekzekutive, Shoqatës Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Znj. Elisabeta Poçi është Drejtore Ekzekutive e Shoqatës Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë (SHUKALB). Ajo ka punuar me SHUKALB për më shumë se pesëmbëdhjetë vjet, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ndërtimin e imazhit profesional të SHUKALB midis palëve të interesuara në sektorin e ujit në Shqipëri dhe rajon, si dhe në rritjen e SHUKALB si një organizatë e qëndrueshme. Ajo ka udhëhequr dhe realizuar me sukses disa projekte në fushat e saj të ekspertizës (në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor). Znj. Poçi ka një diplomë Bachelor në Inxhinieri Mjedisi nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe një Diplomë Master Shkencor në Inxhinieri Mjedisi dhe Burime Ujore nga Universiteti i Teksasit në Austin, SHBA, nën një bursë Fulbright.

All sessions by Elisabeta Poçi

Mirëseardhja

08 Nën 2023
09:00-09:10

Sesioni Plenar 1:

08 Nën 2023
09:35-10:35

Sesioni Teknik 4:

08 Nën 2023
12:05-13:05

Sesioni Teknik 3:

08 Nën 2023
12:10-13:10

Sesioni Teknik 5:

08 Nën 2023
15:40 - 16:40

Sesioni Teknik 7:

09 Nën 2023
11:00-12:00

Sesioni Teknik 10:

09 Nën 2023
12:05-13:05

Përmbyllja e Konferencës

09 Nën 2023
16:20 - 16:30