Christian Minelli

Zyrtar në Autoritetin Rregullator Italian për Energjinë, Rrjetet dhe Mjedisin (ARERA)

Christian Minelli

Zyrtar në Autoritetin Rregullator Italian për Energjinë, Rrjetet dhe Mjedisin (ARERA)

Biography

Christian Minelli ,Zyrtar pranë Autoritetit Rregullativ Italian për Energjinë, Rrjetet dhe Mjedisin (ARERA) që nga viti 2010, ku ka asistuar anëtarët e Bordit të ARERA-s dhe ka zhvilluar marrëdhënie institucionale evropiane dhe ndërkombëtare, në nivel shumëpalësh dhe dypalësh. Përfaqësues i ARERA-s në Rrjetin e Rregullatorëve Ekonomik të OECD-së, Iniciativën për Qeverisjen e Ujit të OECD-së, Shoqatën Ndërkombëtare të Ujit, Këshillin e Rregullatorëve Evropianë të Energjisë. Ai aktualisht drejton Sekretariatin e WAREG, Shoqatës Evropiane të agjencive kombëtare dhe rajonale me kompetenca tarifore dhe mbikëqyrëse për shërbimet e ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza, e krijuar në 2014 në Milano (Itali) dhe në Bruksel (Belgjikë). Më parë, ai ka qenë oficer politikash në Parlamentin italian, në kabinetin e Presidentit. I diplomuar për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Triestes (Itali), ai gjithashtu ka Master në Studime Evropiane nga Kolegji i Evropës (Bruges, Belgjikë) dhe në Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Instituti Italian për Studime Politike Ndërkombëtare-ISPI (Milano, Itali). ). Ai ka një MBA nga SDA Bocconi School of Management (Milano, Itali). Ai flet rrjedhshëm anglisht, frëngjisht dhe spanjisht.

All sessions by Christian Minelli