Besnik Aliu

Udhëheqës i Zyrës Ligjore, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni, Ferizaj, Kosovë

Besnik Aliu

Udhëheqës i Zyrës Ligjore, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni, Ferizaj, Kosovë

Biography

Besnik Aliu, Udhëheqës i Zyrës Ligjore, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni, Ferizaj, Kosovë