Baton Begolli

Këshilltar për Politikat e Ujit, Këshilli Ndërministror i Ujërave, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Baton Begolli

Këshilltar për Politikat e Ujit, Këshilli Ndërministror i Ujërave, Zyra e Kryeministrit, Kosovë
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Z. Baton Begolli është inxhinier i mjedisit nga Middle East Technical University (Ankara, Turqi), dhe magjistër i menaxhimit mjedisor nga University of East Anglia, Norwich, Britania e Madhe.

Vepron mbi 22 vite në sektorin e ujërave, në ngritjen institucionale, hartimin e politikave ujore dhe zhvillimin e reformave sektoriale në përmirësimin e shërbimeve ujore dhe planifikimin dhe menaxhimin e burimeve ujore.

Ka punuar si Drejtor i departamentit të ujërave pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe më pas Këshilltar në po këtë Ministri. Që nga 2009, ushtron detyrën e Këshilltarit për Politika Ujore në Task Forcën e Ujërave dhe tani Këshillin Ndërministror për Ujërat pranë Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës.