Aude FARNAULT

Analist i Politikave të Ujit, OECD

Aude FARNAULT

Analist i Politikave të Ujit, OECD
aude.farnault@oecd.org

Biography

Aude FARNAULT punon si ekonomiste dhe analiste politikash në Ekipin e Ujit të Drejtorisë së Mjedisit të OECD, me fokus financimin e ujit. Përpara anëtarësimit në OECD, Aude ka punuar në financimin e projekteve të infrastrukturës, duke përfshirë sektorin e ujit, në Departamentin Ekonomik të Ambasadës Franceze në Senegal, Ajo gjithashtu ka punuar më parë si menaxhere projekti për Agjencinë Franceze të Zhvillimit dhe si konsulente për sektorin publik, veçanërisht për Ministrinë Franceze të Mjedisit.

Aude ka një M.Sc. në Qëndrueshmëri dhe Inovacion Social nga HEC Paris, një M.Sc. në Financa dhe Tregti Ndërkombëtare nga Sciences Po Lille dhe një B.A. në Politikë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti i Kentit