ADEM AHMETAJ

Zyrtarë i Lartë për Politikat dhe Monitorimin e Kompanive Publike të Sektorit të Ujit në Ministrinë e Ekonomise dhe Mjedisit

ADEM AHMETAJ

Zyrtarë i Lartë për Politikat dhe Monitorimin e Kompanive Publike të Sektorit të Ujit në Ministrinë e Ekonomise dhe Mjedisit

Biography

Z. Adem Ahmetaj është diplomuar në Fakultetin Ekonomik dhe mban një diplomë master në Menaxhim dhe Informatikë në Universitetin e Prishtinës. Që nga viti 2010, punon si zyrtarë i lartë për politikat dhe monitorimin e kompanive publike të sektorit të ujit në Ministrinë e Ekonomise dhe Mjedisit. Ka qenë pjesë e shumë trajnimeve nderkombëtare dhe ka asistuar në shumë seminare dhe konferenca. Ka një experience të gjerë në monitorimin e sektorit ujësjellës kanalizimeve në Kosovë, dhe është koordinatorë për disa projekte ndërkombëtare për “Rehabilitimin e sistemit të kanalizimeve në Pejë, Gjakovë dhe Prizren, faza V dhe VI të financouar nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfW). Është koordinator i projektit për “Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta”, “Pajisjet e Furnizimit me Ujë dhe Transportit të Mbeturinave”, Kosovë, është gjithashtu zëvendës kryetar i Komitetit Drejtues për “Programin Rural për Ujësjellës Kanalizime – Faza VI” financuar nga Qeveria Zvicerane dhe Qeveria e Kosovës. Z. Ahmetaj aktualisht jep kontributin e tij si anëtar i Bordit në SHUKOS