Abdullah Degruti

Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës

Abdullah Degruti

Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Abdulah Degruti është diplomuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomi, në Departamentin e Ekonomisë. Ai ka përvojë shumë vjeçare në zbatimin e projekteve të ndryshme. Aktualisht, Z. Derguti mban pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të SHUKOS që nga viti 2015. Nën udhëheqjen e tij organizata ka pasur një ngritje të vazhdueshme me shumë suksese dhe projekte të ndryshme.

All sessions by Abdullah Degruti

Mirëseardhja

10 Nën 2022
09:00-09:05
Salla Beethoven

Përmbyllja e Konferencës

10 Nën 2022
16:20 - 16:30