Amir Rexha

Zyrtar i GIS-it ,Kru “Hidromorava” Sh.a.

Amir Rexha

Zyrtar i GIS-it ,Kru “Hidromorava” Sh.a.
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon

Biography

Amir Rexha ka të përfunduar Master në Gjeografi me fokus në planifikim të hapësirës, në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ai ka një eksperiencë afër 10 vjeçare ku ishte shumë aktiv në projekte të ndryshme profesionale si GIS, analiza hapësinore, planifikim hapësinor (plane rregulluese urbane), pjesë e disa grupeve punues për hartimin e planit zhvillimor komunal dhe hartës zonale, krijimin e gjeodatabazave të ndryshme në GIS.

Aktualisht është I punësuar në Kru “Hidromorava” Sh.a. në Gjilan, në pozitën zyrtar për GIS