Workshop “Analiza Hidraulike e Sistemit të Furnizimit me Ujë ose Binjakëve Dixhitalë për Menaxhimin e Ujit Pa të Ardhura dhe të Energjisë së Shoqërive UK”

08 Nën 2022
11:00 -17:00
Salla Strauss 2

Workshop “Analiza Hidraulike e Sistemit të Furnizimit me Ujë ose Binjakëve Dixhitalë për Menaxhimin e Ujit Pa të Ardhura dhe të Energjisë së Shoqërive UK”

Ky seminar ju prezanton sistemin Digital Twin të sistemeve të furnizimit dhe shpërndarjes me ujë dhe ndalet në aspektet praktike të përdorimit të tyre. Qëllimi i seminarit është të prezantojë metodologjitë, qasjet e sotme ndërkombëtare dhe të diskutojë me pjesëmarrësit nga ana praktike e punës së tyre të përditshme.
Workshopi ofron një udhëtim drejt kompleksitetit të menaxhimit të ujit pa të ardhura dhe energjisë të zbatueshme nëpërmjet teknologjive të aksesueshme sot për shoqëritë.Njohuritë themelore mbi menaxhimin e UPA, mjetet dhe shembuj reale do të demonstrohen. Roli i modeleve hidraulike shpjegohet në një kontekst më të gjerë duke përfshirë aspekte të ndryshme të menaxhimit të të dhënave, ndërtimin dhe kalibrimin e modeleve dhe modelimin numerik (EPANET) të sistemeve të shpërndarjes së ujit.

Petr Ingeduld, DHI Group, Hungari

(Aktivitet i mbyllur me regjistrime)