Takim i Përbashkët me Palët e Interesit mbi “Zhvillimin e Kapaciteteve në Sektorin e Ujit dhe Advokimin e Shoqatave për Krijimin e një Mjedisi Mbështetës”

08 Nën 2022
15:00-17:00
Salla Verdi

Takim i Përbashkët me Palët e Interesit mbi “Zhvillimin e Kapaciteteve në Sektorin e Ujit dhe Advokimin e Shoqatave për Krijimin e një Mjedisi Mbështetës”

Takimi i organizuar bashkarisht nga SHUKALB dhe SHUKOS synon të lehtësojë dialogun dhe koordinimin mes palëve të interesit mbi zhvillimin e kapaciteteve në sektorin ujësjellës kanalizime në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe të lehtësojë advokimin e shoqatave për krijimin e një mjedisi mbështetës për zhvillimin e kapaciteteve.

(Aktivitet i mbyllur me ftesë)