Sesioni Teknik 2: Menaxhimi Teknik i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Sesioni Teknik 2: Menaxhimi Teknik i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Moderator: Sokol Xhafa, KRU Prishtina, Kosovë

Amir Rexha, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, Kosovë
“Aplikimi i Teknologjive të Reja Augmented Reality dhe GIS në Virtualizimin e Infrastrukturës Nëntokësore të Rrjetit të Ujësjellësit”

Gábor Gönczi & Ramón Kreka Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
“Një Qasje Praktike për Aplikimin e Dinamikës Kompjuterike të Fluideve dhe Modelimit Hidraulik në një Kompani Ujësjellës Kanalizime”

Zoltán Herczegh, Kompania e Ujit të Budapestit, Hungari
“Teknologjitë pa Gërmim nga 1” deri në DN1000 mm të Përdorura në Shtrimin e Tubave në Ujësjellësin e Budapestit”

Gent Bytyçi, KRU Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë
“Aplikimi i GIS në Monitorimin e Ujit të Pa Faturuar”

Diskutim