Sesioni Teknik 11: Menaxhimi i Shoqërive UK II

10 Nën 2022
15:35 - 16:20
SALLA BEETHOVEN

Sesioni Teknik 11: Menaxhimi i Shoqërive UK II

Moderator: Nadire Vitija, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit Kosovë

Valbona Paja, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri
“Praktikat e Mira Benchmarking të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Kosovë dhe në Shqipëri”

Giel A.W. Verbeeck, TreeVelop Projects & Processes, Hollandë
“Përdorimi i Softuerit të Modelimit për të Përgatitur Modele komplekse 3FS në Përputhje me FAST për Kompanitë e Ujit”

Diskutim