Sesioni Plenar 4: Ekonomia Qarkulluese në Kontekstin e Ujërave të Ndotur

Sesioni Plenar 4: Ekonomia Qarkulluese në Kontekstin e Ujërave të Ndotur

Moderator: Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Petrit Tare, Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

Leonat Muskollari, Këshilltar për Ujë dhe Kanalizime, Orientimi i Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime drejt Performancës dhe Konsumatorit, GIZ Shqipëri

Arbana Kola, Menaxhere Projekti, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri

Lorik Dervishaj, Drejtues i Punimeve të Impiantit të Pejës, Kosovë

Diskutim