Sesioni Plenar 3: Shërbimet UK në Kohë të Pasigurta: Përballja me Krizën Globale

Sesioni Plenar 3: Shërbimet UK në Kohë të Pasigurta: Përballja me Krizën Globale

Moderator: Premtim Islami, KfW Banka e Zhvillimit, Kosovë

Adem Ahmetaj, Njësia për Politika dhe Monitorim për Ndërmarrjet Publike, Ministria e Ekonomisë, Kosovë

Klevis Jahaj, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia Kombëtare Ujësjellës – Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

Elton Kacidhja, Administrator, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri

Zenel Zenelaj, Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë

Gábor Brandstätter, International Business Development Director, Budapest Waterworks

Dr. Katerina Schilling, Drejtore e Sekretariatit, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Ujit të Basenit të Lumit Danub, Austri

Diskutim