Sesioni Plenar 1: Ujërat Nëntokësorë – Të Bëjmë të Padukshmen të Dukshme

Sesioni Plenar 1: Ujërat Nëntokësorë – Të Bëjmë të Padukshmen të Dukshme

Moderator: Elisabeta Poçi, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri

Fatlije Buza, Zyrtar për Cilësinë e Ujërave, Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Kosovë

Fidaim Sahiti, Program për Zhvillim të Agjencisë së Mjedisit në Kosovë, Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar, Kosovë

Ylber Mirta, Shef i Departamentit për Ujërat, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Maqedonia e Veriut

Petrit Tare, Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

Dr. Arben Gjata, Lektor, Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Shqipëri

Aude Farnault, Ekonomiste / Analiste Politikash, Ekipi i Ujit, Drejtoria e Mjedisit, OECD, Francë

Diskutim