Përmbyllja e Konferencës

10 Nën 2022
16:20 - 16:30

Përmbyllja e Konferencës

Abdullah Dërguti, Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë
Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri