Forumi i Grupimit të Profesionistëve të Rinj të Ujit

08 Nën 2022
14:00 -16:00
Salla Beethoven

Forumi i Grupimit të Profesionistëve të Rinj të Ujit

Forumi i Ri i Profesionistëve të Ujit do të sigurojë një platformë të hapur për studentët e Universitetit të vitit të fundit dhe Profesionistët e Rinj të Ujit (më pak se 35 vjeç) të cilët punojnë në institucione të ndryshme në sektorin e ujit dhe ujërave të ndotura. Profesionistët e Rinj të Ujit janë të mirëseardhur për t’u anëtarësuar në Forum, pa asnjë kosto dhe të mësojnë për mënyrat për të zhvilluar karrierën e tyre në sektorin e ujit, duke përfshirë edhe edukimin dhe mundësitë e vazhimit të shkollimit në nivele MSc apo edhe PhD.

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit: PRUKosovë – Kompania e Ujit të Budapestit

(Aktivitet i hapur)