Fjala Përshëndetëse

09 Nën 2022
09:10-09:20
SALLA BEETHOVEN

Fjala Përshëndetëse

Linda Çavdarbasha, Zëvendës Ministër, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Qeveria e Republikës së Kosovës

Enkelejda Muçaj, Zëvendës Ministër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Shqipëri