Fjala e Mirëseardhjes

08 Nën 2022
18:00 - 18:10
Salla Beethoven

Fjala e Mirëseardhjes

Zenel Zenelaj, President, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit, Kosovë
Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Prizren, Kosovë

Petrit Tare, President, Shoqata Ujësjellës Kanalizime, Shqipëri
Administrator, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri