Fjala e Mirëseardhjes

07 Nën 2023
18:00 - 18:10

Fjala e Mirëseardhjes

Petrit Tare, President, Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB)
Drejtor i Pergjithshem i Ujesjelles Kanalizime Rajoni Korcë

Jeton Shabani, President, Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS)
Kryeshef Ekzekutiv, Kompania Rajonale e Ujit dhe Kanalizimit “Bifurkacioni”