Formulari i Regjistrimit ne Konference-2022

Formulari i Regjistrimit ne Ekspozite_2022

Forma e regjistrimit online

Afatet dhe datat me rëndësi të aktivitetit janë:
Regjistrimi me tarifa të ulëta: deri në 30 Shtator 2022
Dorëzimi i Abstrakteve: 16 Shtator 2022
Pranimi i Abstrakteve: 23 Shtator 2022
Programi i Avancuar: 14 Tetor 2022
Mbyllja e regjistrimeve: 01 Nentor 2022
Afati i Dorëzimit të Prezantimeve: 4 Tetor 2022
Afati i Dorëzimit të CV-ve: 21 Tetor 2022
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale: 15 Nentor 2022