KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PËRBASHKËT BALLKANIKE 2023

Konferenca dhe Ekspozita:  info@balkansjointconference.org
Alban Kushi (SHUKALB) Tel:+355 42 245 101, Cel: +355 69 6012782
Fatbardha Muqiqi (SHUKOS) Tel: +383 38 600 873, Cel: +383 44 282 580
 Programi i Konferences:  program@balkansjointconference.org
Nadire Vitija (SHUKOS) Tel:+383 38 600 873, Cel: +383 44 182 497
Jonida Ahmeti (SHUKALB) Tel: +355 42 24 5101; Cel: +355 69 70 66 222

 

                           SHOQATA UJËSJELLËS KANALIZIME E SHQIPËRISË (SHUKALB)

Adresa: Rr. Pjeter Bogdani, 39/1,k5, Ap 3; 1019, Tiranë, Shqipëri
Telefon: +355 4 2245101; Mob : +355 69 6012782
E-mail: info@shukalb.al
Website: www.shukalb.al

 

               SHOQATA E UJËSJELLËSVE DHE KANALIZIMIT TË KOSOVËS (SHUKOS)

   Adresa: Rr. Bill Klinton, Nd.”Iber Lepenc” nr.13, Prishtinë, Kosovë
   Telefon: +383 38 600 873; Mob: +383 44 282 580
   E-mail: info@shukos.org
   Website: www.shukos.org