KONFERENCA E PËRBASHKËT

KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PËRBASHKËT 2022

SHUKOS dhe SHUKALB kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në Konferencën dhe Ekspozitën e 10-të të Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet në datat 8 – 10 Nëntor, 2022 me prezencë fizike në Hotel Emerald, Prishtinë. Tema e Konferencës, Ujërat nëntokësorë – Të bëjmë të padukshmen të dukshme, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2022, dhe sjell vemendjen tek rëndësia që ka mbrojtja cilësore dhe sasiore e burimeve tona nëntokësore. Tema është e një rëndësie të veçantë për vendet si Ballkani Perëndimor, të cilët mbështeten shumë në ujërat nëntokësore për nevojat e tyre të furnizimit me ujë.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve duke përfshire ato politike, menaxheriale dhe çështje teknike. Konferenca ofron një platformë ku të gjithë profesionistët në sektorin e ujit, mblidhen dhe diskutojnë, shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre mbi çështje me interes në sektorin e ujit.

Individët të cilët dëshirojnë të prezantojnë në Konferencë janë lutur të dorëzojnë një abstrakt që lidhet me një nga temat kryesore të konferencës të listuara më poshtë. Abstraktet do të vlerësohen nga Komiteti Teknik i Programit. Thirrja për abstrakteve është e hapur deri më datën 16 shtator 2022.

 

PROGRAMI TEKNIK (temat kryesore)

  • Qeverisja dhe Politikat për Shoqëritë UK
  • Kuadri Rregullator
  • Menaxhimi i Infrastrukturës së Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve
  • Menaxhimi i Burimeve Ujore
  • Menaxhimi Financiar i Shoqërive UK
  • Menaxhimi i Operimit Teknik të Shoqërive UK
  • Menaxhimi i Ujit të Ndotur dhe Llumit
  • Shërbimi ndaj Klientit
  • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

 

DATA TË RËNDËSISHME / PËR PROGRAMIN

 Dorëzimi i Abstrakteve
 Pranimi /Konfirmimi i Abstrakteve
 Programi i Avancuar
 Dorëzimi i CV-ve
 Dorëzimi i Prezantimeve
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale
 16shtator 2022
 23 shtator 2022
 14 tetor 2022
 21 tetor 2022
 04 nëntor 2022
 15 nentor 2022

 

SI TË REGJISTROHENI

Regjistrimi në Konferencë mundësohet përmes plotësimit të Formularit të Regjistrimit, i cili gjendet tek Sesioni i Regjistrimit, dhe duke mbyllur pagesën e tarifës përkatëse të regjistrimit brenda datave të përcaktuara.

 

DATA TË RËNDËSISHME /  PËR REGJISTRIMIN

 Regjistrimi me tarifa të reduktuara
 Regjistrimi me tarifa normale
deri në 30 shtator
 01 tetor – 01 nentor 2022

 

Gjuhët e Konferencës

Gjuhët e Konferencës janë shqipja dhe anglishtja. Do ketë përkthim simultant.

Vendi i Konferencës

Konferenca dhe Ekspozita e sivjetshme do të zhvillohet në Hotel Emerald, Prishtinë, Kosovë.VC