KOMITETI I PROGRAMIT

KOMITETI I PROGRAMIT TEKNIK

 

Komiteti i ProgramitTeknik të Konferencës përbëhet nga profesionistë dhe ekspertë të sektorit të ujit nga Shqipëria, Kosova, dhe rajoni i Ballkanit. Komisioni do të jetë përgjegjës për të siguruar një balancë dhe cilësi të lartë të prezantimeve që do të mbahen gjatë Konferencës. Komiteti përbëhet nga këta anëtarë:

Dafina Syla

Zëdhënëse e kompanisë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë, Kosovë

Hajrie Morina

Drejtoreshë, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit Kosovë

Valbona Paja

Zëvendës Drejtore e Përgjithshme, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

Prof. Asoc Enkelejda Gjinali

Lektore, Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Rozarta Pura

Keshilltare Ligjore Shoqeria U.K.Rajoni Durres

Jovan Gjika

Koordinator Projektesh, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

Baton Begolli

Këshilltar për Politikat e Ujit, Këshilli Ndërministror i Ujërave, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Etleva Demiri

Përgjegjëse - Sektori Teknik & Licencave, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Frosela Filo

Drejtor Tregtar, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë, Shqipëri

Laura Kusari

Profesore, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Kosovë

Armend Avdiu

Kordinator i Zyrës së KE, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë

Besnik Aliu

Udhëheqës i Zyrës Ligjore, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni, Ferizaj, Kosovë