KOMITETI I PROGRAMIT

KOMITETI I PROGRAMIT TEKNIK

 

Komiteti i ProgramitTeknik të Konferencës përbëhet nga profesionistë dhe ekspertë të sektorit të ujit nga Shqipëria, Kosova, dhe rajoni i Ballkanit. Komisioni do të jetë përgjegjës për të siguruar një balancë dhe cilësi të lartë të prezantimeve që do të mbahen gjatë Konferencës. Komiteti përbëhet nga këta anëtarë:

Aranit Ukimeri

Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor - Prizren, Kosovë

Baton Begolli

Këshilltar për Politikat e Ujit, Këshilli Ndërministror i Ujërave, Zyra e Kryeministrit, Kosovë

Mumin Morina

Drejtor Teknik, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava - Gjilan, Kosovë

Jovan Gjika

Koordinator Projektesh, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Shqipëri

Prof. Asoc Enkelejda Gjinali

Lektore, Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Dr. Evis Gjebrea

Zv/Drejtor i Përgjithshëm për Cështjet Administrative

Valbona Paja

Zëvendës Drejtore e Përgjithshme, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Shqipëri

Ermela Xherri

Specialiste në Sektorin e Monitorimit, Enti Rregullator i Ujit, Shqipëri

Ilir Rodiqi

Drejtor i Përgjithshëm, Instituti Nomad, Kosovë

Dafina Syla

Zëdhënëse e kompanisë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë, Kosovë

Dr. Ilir Abdullahu

Menaxher i Departamentit të Planifikimit dhe Zhvillimit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë