FOLËSIT

Zyrtarë të Lartë

Folësit Kryesorë

Aude FARNAULT

Analist i Politikave të Ujit, OECD

Prof Hamanth Kasan

CEO, JYOTI HUMAN DEVELOPMENT

Moritz Remé

Drejtor i Zyrës së KfW për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut

Sesioni Plenar 1

Sesioni Teknik 1

Sesioni Teknik 2

Sesioni Teknik 3

Sesioni Teknik 4

Sesioni Plenar 2

Sesioni Teknik 5

Sesioni Teknik 6

Sesioni Plenar 3

Sesioni Teknik 7

Sesioni Teknik 8

Sesioni Teknik 9

Sesioni Teknik 10

Sesioni Plenar 4

Sesioni Teknik 11

Sesioni Teknik 12