CONFERENCE PRESENTATIONS

Baton Begolli – Mekanizmat e Bashkëpunimit Ndërmjet Komunave dhe Kompanive Rajonale të Ujësjellësit.Download (PDF)

David Michaud Plenary Session 2.Download (PDF)

Elisabeta Poci – Regional Training Network in the Western Balkans.Download (PDF)

Enkelejda Gjinali – Trajnimi dhe Çertifikimi për Stafet e Shoqërive Uk, i Bazuar Tek Ompetenca në Punë.Download (PDF)

Fadil Berisha – Roli i Raportimit në Kontrollin dhe Marrjen e Vendimeve.Download (PDF)

Faruk Harizaj – Teknologjia e trajtimit të ujërave të ndotura në impiantin e trajtimit në Skënderaj – Modeli Matematikor.Download (PDF)

Fridjof Behnsen_Plenary Session 1.Download (PDF)

Fridtjof Behnsen -Energy Efficiency and Energy Optimization in Albanian Water and Sewerage Utilities.Download (PDF)

Merise Rukaj – Përzgjedhja, krijimi dhe funksionimi i Bordeve Mbikqyrëse.Download (PDF)

Nadire Vitija – Krahasim i Standardizuar (Benchmarking) për përmirësimin e shërbimeve të ujit në rajonin e Danubit.Download (PDF)

Hajrije Morina – The Challenges of Providing Safe Drinking Water Supplies in Rural Areas in Kosovo.Download (PDF)

Tamás Mader – Status, operation and reconstruction of drinking water network operated by Budapest Waterworks.Download (PDF)

Ylber Zabergja – Efiçienca e energjisë nga stacionet e pompimit.Download (PDF)

Olsi Graceni – Zbatimi i një sistemi të planifikuar të mirëmbajtjes për impiantin e trajtimit të ujit të ndotur, Durrës.Download (PDF)

Petros Kolovopulos – Establishment and Operation of an IAWD Asset Management Regional Services Hub.Download (PDF)

Tamas Bencze – Debt Collection Tools and Processes at Budapest Waterworks.Download (PDF)

Algert Bajrami – Eksperienca e praktikës së punës pranë shoqërive UK, Eficienca e Energjisë.Download (PDF)

Etleva Demiri – Sfidat e Licencimit në frymën e reformës së re territoriale.Download (PDF)

Giel Verbeeck – Towards effective social measures in WSS.Download (PDF)

Hysni Ahmeti – Strategjia e zhvillimit të raporteve me konsumatorin në KRU “Hidroregjioni Jugor” sha – Prizren.Download (PDF)

Donald Shkreli – Menaxhimi i ankesave të konsumatorit.Download (PDF)

Edlira Hysa – Praktikat e matjes së konsumit të ujit.Download (PDF)

Erjona Barjaktari – Eksperienca e praktikës së punës pranë shoqërive UK, Eficienca e Energjisë.Download (PDF)

Marsida Nikshiqi – Ndërtimi dhe operimi i impianteve të trajtimit të ujit të ndotur.Download (PDF)

Mejrem Cërnobregu – Licencimi i ofruesve të shërbimit të ujit dhe të kanalizimit.Download (PDF)

Merita Meksi Mansaku Mumin Morina – Menaxhimi i thatësirave nga perspektiva e shoqërisë UK në Kosovë.Download (PDF)

Jeton Shabani – Analiza fiziko-kimike e ujit të lumit Neredime.Download (PDF)

Kosta Ekonomi – Përse sistemet software janë të nevojshme për menaxhimin e Shoqërive UK.Download (PDF)

Naser Bajraktari – Administrimi i Ujrave Nderkombetare.Download (PDF)

Philippe Carton – PPP Models applicable to Water and Sewerage Services in Central Europe and the Balkans.Download (PDF)

Rozarta Pura – Menaxhimi i shërbimit për klientin UKD sh.a.Download (PDF)

Olta Ceca – Programet e Ndergjegjesimit dhe Edukimit_SHUKALB.Download( PDF)

Philip Giantris – Albania – The land of Failed Water Sector PPP’s.Download (PDF)

Burbuqe Nushi-Latifi – Zbatimi i direktivës së ujit të pijshëm në Kosovë.Download (PDF)

Ilir Abdullahu – Zvogëlimi i Humbjeve të ujit-Praktikat dhe Përvojat.Download (PDF)

Jadranka Pavićević – Water Quality Management In Order To Improve Water Supply System.Download (PDF)

Milica Petrovic – Water Supply and Sanitation on Adriatic Coast.Download (PDF)

Gjelosh Vataj – Plani i Furnizimit e Ujë për Situatën Emergjente si Pasoje e Ndryshimeve Klimatike.Download (PDF)

Daniel Busuioc – Innovative Energy Efficiency Improvement Solution for Waste Water Pumping Stations.Download (PDF)