KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PËRBASHKËT 2020

SHUKALB dhe SHUKOS kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në Programin e Konferencës dhe Ekspozitës së 8-të të Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet në Tiranë, Shqipëri, në datat 4-6 nëntor 2020 si një aktivitet virtual. Tema e Konferencës, Uji dhe Ndryshimet Klimatike, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2020, dhe fokusohet tek këto dy tema dhe se si lidhen në mënyrë të pandashme me njëra tjetrën. Ndryshimet klimatike janë një kërcënim i vërtetë për burimet ujore pasi ndikon në sasinë, ndryshueshmërinë, kohën, formën dhe intensitetin e reshjeve, të ekspozuara përmes ngjarjeve ekstreme të motit, siç janë thatësira dhe /ose përmbytjet, por edhe ngritja e niveleve të detit dhe shkrirja e akullnajave. Për të trajtuar ndryshimet klimatike, ne kemi nevojë për të zhvilluar dhe zbatuar strategji të adaptimit që integrojnë palët e interesuara në sektorë të ndryshëm dhe të koordinuar dhe përtej kufijve, duke u përqëndruar në
menaxhimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të ujit. Përtej kësaj, secili prej nesh ka një rol për të luajtur.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve duke përfshire ato politike, menaxheriale dhe çështje teknike. Konferenca ofron një platformë ku të gjithë profesionistët në sektorin e ujit, mblidhen dhe diskutojnë, shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre mbi çështje me interes në sektorin e ujit.

Individët të cilët dëshirojnë të prezantojnë në Konferencë janë lutur të dorëzojnë një abstrakt që lidhet me një nga temat kryesore të konferencës të listuara më poshtë. Abstraktet do të vlerësohen nga Komiteti Teknik i Programit. Thirrja për abstrakteve është e hapur deri më datën 03 shtator 2020.

PROGRAMI TEKNIK (temat kryesore)

  • Qeverisja dhe Politikat për Shoqëritë UK Kuadri Rregullator
  • Menaxhimi i Infrastrukturës së Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve
  • Menaxhimi i Burimeve Ujore
  • Menaxhimi Financiar i Shoqërive UK
  • Menaxhimi i Operimit Teknik të Shoqërive UK
  • Menaxhimi I Ujit të Trajtuar dhe Llumit
  • Shërbimi ndaj Klientit
  • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

DATA TË RËNDËSISHME / PËR PROGRAMIN

 Dorëzimi i Abstrakteve  10 shtator 2020
 Pranimi /Konfirmimi i Abstrakteve  17 shtator 2020
 Programi i Avancuar  07 tetor 2020
 Dorëzimi i Prezantimeve/ CV-ve  15 tetor 2020

SI TË REGJISTROHENI

Regjistrimi në Konferencë mundësohet përmes plotësimit të Formularit të Regjistrimit, i cili gjendet tek Sesioni i Regjistrimit, dhe duke mbyllur pagesën e tarifës përkatëse të regjistrimit brenda datave të përcaktuara.

DATA TË RËNDËSISHME /  PËR REGJISTRIMIN

 Regjistrimi me tarifa të reduktuara deri në 25 shtator
 Regjistrimi me tarifa normale  26 shtator 2020 – 01 nentor 2020

Gjuhët e Konferencës

Gjuhët e Konferencës janë shqipja dhe anglishtja. Do ketë përkthim simultant.

Vendi i Konferencës

Konferenca e sivjetshme do të zhvillohet online përmes platformës Zoom, ndërkohë ambjenti i ekspozitës do është i organizuar përmes platformës virtuale në seksionin Katalogu i Ekspozuesve, duke i dhënë çdo ekspozuesi mundësinë për të prezantuar produktet dhe kompaninë e tyre përmes videove, imazheve dhe informacioneve të tjera të rëndësishme.