KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PËRBASHKËT 2021

SHUKOS dhe SHUKALB kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në  Konferencën dhe Ekspozitën e 9-të të Përbashkët Ballkanike, e cila do të mbahet si një aktivitet virtual në datat 3-5 nëntor 2021.

Tema e Konferencës, Vlera e Ujit, është frymëzuar nga Dita Botërore e Ujit 2021, dhe thekson faktin se mënyra si e vlerësojmë ujin përcakton se si menaxhohet dhe shpërndahet ai. Vlera e ujit është shumë më tepër sesa çmimi i tij – uji ka vlerë shumë të madhe dhe komplekse për familjet tona, kulturën, shëndetësinë, arsimin, ekonominë dhe integritetin e mjedisit tonë natyror. Nëse anashkalojmë ndonjë prej këtyre vlerave, rrezikojmë të keqmenaxhojmë këtë burim të fundëm, të pazëvendësueshëm.

Programi i Konferencës ofron një larmishmëri temash, që mbulojnë të gjithë aspektet e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve duke përfshire ato politike, menaxheriale dhe çështje teknike. Konferenca ofron një platformë ku të gjithë profesionistët në sektorin e ujit, mblidhen dhe diskutojnë, shkëmbejnë informacion, dhe ndajnë përvojat e tyre mbi çështje me interes në sektorin e ujit.

Individët të cilët dëshirojnë të prezantojnë në Konferencë janë lutur të dorëzojnë një abstrakt që lidhet me një nga temat kryesore të konferencës të listuara më poshtë. Abstraktet do të vlerësohen nga Komiteti Teknik i Programit. Thirrja për abstrakteve është e hapur deri më datën 15 shtator 2021.

PROGRAMI TEKNIK (temat kryesore)

  • Qeverisja dhe Politikat për Shoqëritë UK Kuadri Rregullator
  • Menaxhimi i Infrastrukturës së Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve
  • Menaxhimi i Burimeve Ujore
  • Menaxhimi Financiar i Shoqërive UK
  • Menaxhimi i Operimit Teknik të Shoqërive UK
  • Menaxhimi I Ujit të Trajtuar dhe Llumit
  • Shërbimi ndaj Klientit
  • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
  • Menaxhimi i Krizave dhe Riskut

DATA TË RËNDËSISHME / PËR PROGRAMIN

 Dorëzimi i Abstrakteve  15shtator 2021
 Pranimi /Konfirmimi i Abstrakteve  22 shtator 2021
 Programi i Avancuar  18 tetor 2021
 Dorëzimi i CV-ve  22 tetor 2021
 Dorëzimi i Prezantimeve  29 tetor 2021
Afati i Dorëzimit të Punimeve finale  15 nentor 2021

SI TË REGJISTROHENI

Regjistrimi në Konferencë mundësohet përmes plotësimit të Formularit të Regjistrimit, i cili gjendet tek Sesioni i Regjistrimit, dhe duke mbyllur pagesën e tarifës përkatëse të regjistrimit brenda datave të përcaktuara.

DATA TË RËNDËSISHME /  PËR REGJISTRIMIN

 Regjistrimi me tarifa të reduktuara deri në 30 shtator
 Regjistrimi me tarifa normale  01 tetor – 01 nentor 2021

Gjuhët e Konferencës

Gjuhët e Konferencës janë shqipja dhe anglishtja. Do ketë përkthim simultant.

Vendi i Konferencës

Konferenca dhe Ekspozita e sivjetshme do të zhvillohet online permes platformes Zoom.