EKSPOZITA TEKNIKE

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime nuk mund të ofrojnë shërbime të cilësisë së lartë pa prezencën e pajisjeve, teknologjive, programeve dhe kimikateve të duhura, të cilat ofrohen nga kompanitë private të angazhuara në sektorin e ujit. Për më tepër, eksperienca e konferencave të shkuara na ka mësuar se kompanitë ekspozuese pasurojnë në mënyrë të ndjeshme eksperiencën e pjesëmarrësve të Konferencës duke prezantuar produktet dhe shërbimet, si dhe duke qenë pjesë e programit teknik dhe diskutimeve të Konferencës.

Këtë vit, përmes platformës virtuale, kompanitë ekspozuese do të kenë në dispozicion një hapësirë të dedikuar e cila do të jetë lehtësisht e arritshme për të gjithë pjesëmarrësit në Konferencë, si dhe mundësinë për të shfaqur produktet dhe shërbimet e tyre kudo që ndohen.

Ne i mirëpresim kompanitë nga e gjithë bota për të ekspozuar produktet dhe shërbimet e tyre dhe t’i bashkohen diskutimit mbi çështjet aktuale në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve.

REGJISTRIMI NË EKSPOZITË

Ambjenti i ekspozitës është i organizuar përmes një platforme virtuale duke i dhënë çdo ekspozuesi mundësinë për të prezantuar produktet dhe kompaninë e tyre përmes videove, imazheve dhe informacioneve të tjera të rëndësishme. Platforma e ekspozitës është e aksesueshme në faqen e internetit të eventit nën seksionin Platforma Virtuale e Ekspozitës dhe do të promovohet tek të gjithë pjesëmarrësit virtualë gjatë gjithë kohëzgjatjes së Konferencës. Për më tepër, kompanitë ekspozuese do të kenë mundësinë të ndërveprojnë dhe të bisedojnë drejtpërdrejt me pjesëmarrësit e Konferencës.

Tarifa e hapësirës virtuale të Ekspozitës në Euro

Kompani anëtare të SHUKALB/SHUKOS** Kompani jo-anëtare të SHUKALB/SHUKOS
300 Euro 500 Euro

*) ky çmim i përket kompanive, të cilat anëtarësohen tek SHUKALB/SHUKOS përpara datës 25.09.2021.

Në blerjen e një hapësire virtuale të ekspozitës përfshihet:

  • Shfaqja e emrit dhe logos se kompanisë në platformën virtuale të ekspozitës
  • Shfaqja e emrit, logos së kompanisë, kontaktet, prezantim i shkurtër, video të para-regjistruar prezantuese, broshura, fletepalsoje në faqen e internetit të konferencës (hapesira virtuale e kopmanise)
  • Mundësia për t’u takuar dhe bashkëvepruar drejtpërdrejt me pjesëmarrësit e Konferencës
  • Regjistrime të plota virtuale në të gjitha sesionet e konferencës për dy përfaqësues të të kompanisë

Formulari i Regjistrimit

Kompanitë dhe institucionet e interesuara të ekspozojnë në Konferencën dhe Ekspozitën e Përbashkët Ballkanike do të mund të gjejnë Formularin e Regjistrimit bashkangjitur këtij njoftimi. Gjithashtu, është e mundshme që ky formular të shkarkohet nga faqja e internetit të Konferencës përmes linkut http://balkansjointconference.org/sq/registration/. Pasi ta plotësoni, ju lutemi, dërgojeni me e-mail tek info@BalkansJointConference.org

Afatet e Regjistrimit

Afati i regjistrimit për kompanitë ekspozuese është data 15 tetor 2021. Në momentin që merret konfirmimi për një stendë, kompania duhet të mbyllë pagesën brenda 10 ditësh nga konfirmimi, sipas informacionit qe jepet në Formularin e Regjistrimit.

DETAJET TEKNIKE TË EKSPOZITËS

Informacioni i Kompanive Ekspozuese

Përveç plotësimit të formularit të regjistrimit në ekspozitë, të gjithë ekspozuesit duhet të sigurohen që t’u dërgojnë organizatorëve listën e mëposhtme të materialeve

  • Logo e kompanisë së tyre në formatin AI, EPS ose PDF,
  • Përshkrimi i profilit të kompanisë (jo më shumë se 300 karaktere përfshirë hapësirat),
  • Lista e pjesëmarrësve të kompanisë që do të shfaqen në stendën virtuale, së bashku me informacionin e tyre të kontaktit,
  • Lista e produkteve dhe shërbimeve, upload i imazheve të tyre, me linqe direkte në formularët e porosive ose në faqen e internetit të kompanive, broshura, fletepalosje etj.
  • Videot prezantuese në formatin Mp4 dhe HD, ose linqet direkte (psh ne YouTube)
  • Informacioni i kontaktit të kompanisë.

Ky informacion do të shfaqet në hapësirën virtuale të kompanisë në faqen e internetit të Konferencës dhe Ekspozitës.

Hyrja dhe aksesi

Një javë para Konferencës dhe Ekspozitës, të gjithë ekspozuesit e regjistruar do të pajisen me linkun virtual të regjistrimit, si dhe udhëzimet e duhura për mënyrën e hyrjes dhe përdorimit të platformës online.