Fjala e mirëseardhjes dhe përshëndetëse

Data: 5 Nëntor 2020,
Ora: 09:00-09:40
Hapja: Mirilda Tili, Moderatori i Konferencës
Mirëseardhja: Muhamed Suliqi, Kryetari i Bordit të Shoqatës Ujësjellës Kanalizime të Kosovës ...
Read More

Fjalimi Kryesor:

Data: 5 Nëntor 2020,
Ora: 09:25-09:40
Raanan Adin, Kryetar dhe President, Shoqata e Ujërave të Izraelit (IsWA), Izrael "Teknologjia në qëndrueshmërinë e ujit - Përfitimet dhe Rreziqet" ...
Read More

SESIONI PLENAR 2. REAGIMI NDAJ KRIZES DHE QËNDRUESHMËRIA – PËRGJIGJJA E SEKTORIT TË UJIT NDAJ PANDEMISË COVID-19

Data: 5 Nëntor 2020,
Ora: 09:45-10:45
Moderator: Baton Begolli, Këshilli Ndërministror për Ujëra, Zyra e Kryeministrit, Kosovë ...
Read More

SESIONI TEKNIK 4. MENAXHIMI I KRIZAVE – PRAKTIKAT MË TË MIRA

Data: 5 Nëntor 2020,
Ora: 10:50-11:50
Moderator: Evis Gjebrea, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri ...
Read More

SESIONI TEKNIK 5. KOMUNIKIMI NË KOHË KRIZASH

Data: 5 Nëntor 2020,
Ora: 12:20-13:20
Moderator: Dafina Syla, Kompania Rajonale Ujësjellësi Gjakova, Kosovë ...
Read More

SESIONI TEKNIK 6. ZGJIDHJET PËR MENAXHIMIN E SHOQËRIVE

Data: 5 Nëntor 2020,
Ora: 13:25-14:25
Moderator: Philip Weller, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Furnizimit me Ujë të Basenit të Lumit të Danubit, Austri ...
Read More

Broshura e Programit të Konferencës