MEMBERS OF THE TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE

Name Surname Position Institucion
Elia Pendavinji Menaxhere e Departamentit Administrativ Ujesjelles Kanalizime Korce
Etleva Demiri Inxhiniere Mjedisi Enti Rregullator I Ujit
Endri Piero Inxhinier Projektues Ujesjelles Kanalizime Tirane
Lumnije Zekaj Menaxhere e Departamentin e Ujerave te Zeza KRU Prishtina – Prishtine
Mumin Morina Drejtor Teknike KRU Hidromorava – Gjilan
Fadil Berisha Zyrtar i Larte per raportim dhe P.Biznes KRU Hidroregjioni Jugor – Prizeren
Arbresha Dina Auditore e Brendshme e Kompanise KRU Gjakova – Gjakove
Baton Begolli Keshilltar per Politika Ujore Keshilli Nderministror per Ujera